No.4987模特奈沐子室内场景私房性感白色服饰秀丰满身材撩人诱惑写真[69P]_奈沐子_秀人网

No.4987模特奈沐子室内场景私房性感白色服饰秀丰满身材撩人诱惑写真[69P]_奈沐子_秀人网

凡打扑损伤筋骨,恶痈疖肿破。皮亦可作布,类大麻,色黄而脆,俗亦谓之黄麻。

国医罔措,或举孙琳治之。十日中,但略食羹物。

须臾烦躁,吐出一鸭雏而瘥也。主妇人产难,左手把之,即生。

每临卧服一刀圭,能尽知四方之事。以海藻洗,研末三两,和匀。

刘熙《释名》云∶曲,朽也,郁使生衣【集解】藏器曰∶曲,六月作者良。阴茎生疮,痛烂者∶以豉一分,蚯蚓湿泥二分,水研和涂上,干即易之。

 今人不甚珍此,惟祠事用之。 另以生麻油浸涂,甚妙。

Leave a Reply